Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych Lasy Państwowe Nadleśnictwo WIeluń

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO WIELUŃ informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Administrator dołożył wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowe przepisy prawa poprzez wdrożenie odpowiedniej wewnętrznej polityki ochrony danych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydujących o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe są LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO WIELUŃ z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres pocztowy nadleśnictwa wskazany wyżej, na adres e-mail: wielun@lodz.lasy.gov.pl, lub telefonicznie 438438191.

Przetwarzamy dane osobowe w celu zatrudniania jak również rekrutacji, realizacji umów (np. sprzedaży drewna, usług, dzierżawy, najmu), wypełnienia działań ustawowych i statutowych, obsługi klientów, kontrahentów i patentów, archiwizacji, wypełnienia zadań powierzonych, rozpatrywania skarg i wniosków, załatwienia spraw codziennych, przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu i ochronie mienia, na podstawie udzielonych zgód, spełniając obowiązek prawnych, realizując umowy, prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Przetwarzamy nie więcej danych niż to jest konieczne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy nadleśnictwa, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie nadleśnictwa , jednostki nadrzędne, podmioty upoważnione przepisami prawa, podmioty upoważnione za Pana/i zgodę. Przetwarzanie przez podmioty zewnętrzne ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Nadleśnictwo.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Posiadacie Państwo prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

2) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;

3) jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.