Nadleśnictwa i inne

Zakup lasów i gruntów do zalesienia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwa na obszarze swojego działania

Jesteście Państwo właścicielami lasów lub gruntów, które są przeznaczone do zalesienia?

Zapraszamy do złożenia oferty sprzedaży Państwa nieruchomości Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym.

W pierwszej kolejności nadleśnictwa są zainteresowane zakupem nieruchomości przylegających lub w bliskim sąsiedztwie gruntów w ich zarządzie, regulujących granicę polno-leśną.

Położenie Państwa działki/ek względem gruntów w zarządzie nadleśnictw możecie sprawdzić przy użyciu Banku Danych o Lasach (BDL) pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy używając wyszukiwarki działek ewidencyjnych i Mapy BDL – Mapa form własności. Za pośrednictwem BDL możecie Państwo sprawdzić, z którym nadleśnictwem należy się kontaktować w celu złożenia oferty.

Kupując lasy i grunty przeznaczone do zalesienia nadleśnictwa realizują założenia Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Odnośniki do ogłoszeń publikowanych przez Nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi znajdują się poniżej:

Nadleśnictwo Bełchatów

Nadleśnictwo Brzeziny

Nadleśnictwo Gostynin

Nadleśnictwo Grotniki

Nadleśnictwo Kolumna

Nadleśnictwo Kutno

Nadleśnictwo Łąck

Nadleśnictwo Opoczno

Nadleśnictwo Piotrków

Nadleśnictwo Płock

Nadleśnictwo Poddębice

Nadleśnictwo Przedbórz

Nadleśnictwo Radomsko

Nadleśnictwo Radziwiłłów

Nadleśnictwo Skierniewice

Nadleśnictwo Smardzewice

Nadleśnictwo Spała

Nadleśnictwo Wieluń

Nadleśnictwo Złoczew

 

Polecamy Polecamy