Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Wieluń
Nadleśnictwo Wieluń
43 843 8191
 

 

Adres: 

ul. Żeromskiego 5

98-300 Wieluń

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP :

/pgl_lp_0620/SkrytkaESP

 

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15.

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 13 - 16.

Jeśli w poniedziałek wypada dzień wolny od pracy skargi i wnioski przyjmowane są w dniu nastepnym, w tych samych godzinach.

Nadleśniczy
Grzegorz Kowalik
43 843 81 91 wew. 201
p.o. Zastępca Nadleśniczego
Przemysław Wysocki
43 843 81 91 wew. 208
Główny Księgowy
Krystyna Hadrian
43 843 81 91 wew. 202
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Grzelak
722 250 536 wew. 212

Dział Gospodarki Leśnej

Adam Gaik
Starszy Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 43 843 81 91 wew. 211
Milena Przybyłek
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 43 843 81 91 wew. 210
Patryk Wołkowicz
Instruktor Techniczny ds. stanu posiadania
Tel.: 43 843 81 91 wew. 207
Krzysztof Błaszczyk
Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony ppoż. i łowiectwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 207
Maria Poznerowicz
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 43 843 81 91 wew. 209

Dział Finansowo - Księgowy

Iwona Gąsior
Starsza księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 203
Agnieszka Podyma
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 203
Agnieszka Borczyk
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 211
Katarzyna Stochniałek
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 203

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Mirosław Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 206
Agnieszka Strugała
Specjalista ds. administracji i BHP
Tel.: 43 843 81 91 wew. 205
Elżbieta Fluda (w zastępstwie: Kinga Pokrzywniak)
Specjalista ds.inwestycji i zamówień publicznych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 205
Robert Kubiaczyk
Konserwator
Tel.: 43 843 81 91 wew. 205

Posterunek Straży Leśnej

Dominik Gizler
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 43 843 81 91 wew. 204
Kamil Borczyk
Strażnik Leśny
Tel.: 43 843 81 91 wew. 204

Stanowisko ds. Pracowniczych

Justyna Wysocka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 200

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyspozytor PAD
Tel.: 691 542 453