Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

Certyfikacja w Polsce odbywa się na poziomie dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych. Drewno pozyskane w naszym nadleśnictwie objęte jest certyfikatem przyznawanym gospodarce leśnej PEFC posiadanym przez RDLP w Łodzi.

PEFC

Nadleśnictwo Wieluń informuje, że w wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej wg zasad PEFC (w grudniu 2020 r.) firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o numerze: PEFC FM/03/20/BS potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012 v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania w zakresie: „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi”, z okresem obowiązywania od 13.01.2021 r, do 12.01.2024 r.