Wydarzenia Wydarzenia

Informacja dla Notariuszy - pierwokup LP

W związku z dużą liczbą zapytań w sprawie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wieluń przy zawieraniu warunkowych umów sprzedaży lasów i prawem pierwokupu, prezentujemy w ujęciu tabelarycznym zasięg Nadleśnictwa w rozbiciu na gminy i obręby ewidencyjne zgodnie z Zarządzeniem nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenie zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Łodzi.

W poniższej tabeli oznaczenie "wszystkie" oznacza, iż zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje całą gminę. W przypadku wyszczególnienia obrębów w gminach - oznacza, iż zasięg terytorialny nie obejmuje całości gminy, a jedynie te które są wymienione w tabeli. Jeśli dany obręb nie jest wymieniony oznacza to, iż znajduje się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa sąsiedniego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 43 843 81 91 wew. 118.


Inne wydarzenia Inne wydarzenia