Aktualności Aktualności

Informacja - chemiczny zabieg ratowniczy w lasach

INFORMACJA

 

Nadleśnictwo Wieluń informuje o wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w lasach celem ograniczania populacji szkodliwych owadów techniką agrolotniczą.

 

W okresie od 7 do 31 maja 2022 roku  (w zależności od warunków atmosferycznych) w lasach Nadleśnictwa Wieluń zlokalizowanych w leśnictwach: Ogroble ora Niżankowice oraz lasach innych form własności położonych na terenie gminy Działoszyn ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność barczatki sosnówki wykonany zostanie zabieg chemiczny techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Dimilin 480 SC.

 

Zbiegiem objęte zostaną tylko i wyłącznie lasy, a ich powierzchnia wynosi 400 ha.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

 

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: ,,ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 07.05.2022 ROKU DO 31.05.2022 ROKU Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 ROKU. (Dz. U 101 poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WIELUŃ"