Aktualności Aktualności

95 lat Lasów Państwowych

Od 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi. Godząc różne potrzeby, różne cele, które czasem trudno ze sobą pogodzić. Szukając najlepszych rozwiązań i wsłuchując się w głos przyrody i ludzi. Dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewno i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Gospodarując lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie.

Lasy Państwowe nie mogły nie powstać. Mogły mieć inną nazwę, inny statut, inną osobowość prawną, ale istnienie tego rodzaju państwowego przedsiębiorstwa było po 1918 roku absolutną koniecznością. I to palącą. Przede wszystkim polskie lasy, podobnie jak całą Polskę, trzeba było posklejać po zaborach w jedną spójną całość.

Oprócz Prusaków, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt zaborczych lat okazali się w kwestiach eksploatacji zasobów naturalnych bodaj najbardziej cywilizowanym z europejskich narodów, pozostałe mocarstwa okupacyjne zasadniczo lasy rozdawały i wycinały. Austria – po prostu z chęci zysku. Rosja – również z powodów merkantylnych, ale też pragmatycznych, lasy bowiem były miejscem walk powstańczych, czego to mocarstwo rosyjskie doświadczyło na własnej skórze najsilniej.

 

 

#95latLasówPaństwowych #DlaLasuDlaLudzi #nadlesnictwowielun