Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Wydarzenia Wydarzenia

Mogiła polskiego żołnierza

A po tych wszystkich, którzy szli przed nami Z okrzykiem: „Ojczyzno!” i z męką szaloną, A po tych wszystkich, co ginęli sami, Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną, Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, O, Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny!...” Gdzie są ich groby? Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie! On się przyglądał sędziego oczyma, Gdy oni marli z uśmiechem za Ciebie.

Słowami fragmentu  Pacierz za zmarłych Artur Oppmana rozpoczęto uroczystości przy symbolicznej mogile polskiego żołnierza- ułana Lucjana Pucyka w Rezerwacie Węże.

Uroczystość poprzedzona była remontem mogiły, który wykonali  miejscowi leśnicy, przy dużej pomocy Zakładu Kamieniarskiego  Pana Andrzeja Majdy z Wielunia i Zakładu Stolarskiego Pana Krzysztofa Dolaty z Osjakowa. Przy szlaku turystycznym prowadzącym przez rezerwat zamontowano tablicę informacyjną o mogile.

W uroczystości związanej z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej wzięli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Sekretarz   Wojewódzkiego Komitetu   Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  w Łodzi, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych- Koła Wieluń, członkowie grupy rekonstrukcyjnej Batalionu Obrony Narodowej, przedstawiciele lokalnych mediów oraz miejscowi leśnicy na czele z Nadleśniczym – Andrzejem Pychyńskim. Okolicznościowy referat  wygłosił pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dokonano także odczytania fragmentów książki, opisującej walki 1 i 2 września 1939 r stoczone w okolicach Bobrownik.

Zaproszona młodzież ze Szkoły Podstawowej z Raciszyna wraz z opiekunką, przedstawiła program artystyczny  nawiązujący tematyką do tamtych wydarzeń. Celem spotkania –uroczystości było przybliżenie im wydarzeń związanych z rozpoczęciem wojny.

 Bohaterów tamtych dni uczczono minutą ciszy a następnie zebrani złożyli przy mogile kwiaty i zapalili znicze.  

Wymowna była obecność na uroczystości zarówno kombatantów jak i młodzieży. Dzieje ojczystej ziemi łączyły i będą łączyć. Gdy zabraknie dziadków i ojców to właśnie na tych młodych ludziach będzie spoczywał obowiązek  opiekowania się nad takimi samotnymi mogiłami.

Uroczystość zorganizowało Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Wieluń.

 

Węże, dnia 22.08.2014 r