Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Część powierzchni gruntów Nadleśnictwa położona jest na terenie dwóch parków krajobrazowych: Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (3856 ha) i Parku Krajobrazowego Dorzecza Warty i Widawki (1241 ha).