Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring obszarów leśnych Nadleśnictwa Wieluń

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Wieluń, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń na podstawie Zarządzenia nr 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr. DK-DT-2504-1/12)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są  LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO WIELUŃ  z siedzibą w Wieluniu, ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń, adres e-mail: wielun@lodz.lasy.gov.pl, tel 438438191.  

 

2. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, obejmującym powierzchnię około 18 tys. ha.

 

3. W przypadku naruszeń prawa odbiorcą zapisów zarejestrowanych przez monitoring będzie Policja. 

 

4. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.

 

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.