Aktualności Aktualności

Szacunki brakarskie

Okres zimowo- wiosenny to szczególny czas dla leśników, czas wzmożonego i bardzo skrupulatnego penetrowania każdego ara lasu. W tym czasie wykonywane są szacunki brakarskie. Czyli określenie ilości i jakości planowanego do pozyskania drewna, które z reguły jest pozyskiwane w kolejnym roku gospodarczym.
 
Jak wygląda krok po kroku wykonanie szacunku brakarskiego?
 

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie przez leśniczego powierzchni, które chce poddać szacunkom brakarskim w danym roku. Opiera on swój wybór na Planie Urządzenia Lasu oraz na własnych wielotelnich  doświadczeniach – umiejętności określenia, gdzie potrzebne jest wykonanie zabiegu. Typowane są powierzchnie trzebieżowe, czyli drzewostany we wczesnym stadium rozwoju, gdzie wyznacza się do wycięcia pojedyncze drzewa oraz powierzchnie zrębowe, na których drzewostan osiągnął już optymalny wiek.

Kolejny krok to wykonanie szacunku brakarskiego w terenie.

W trzebieżach wyznacza się do usunięcia drzewa gospodarczo nieporządane, czyli te które przeszkadzają w prawidłowym wzroście i rozwoju drzewom najlepszej jakości oraz które są gorsze od innych drzew pod względem hodowlanym i jakościowym (np. są krzywe, chore, zasiedlone przez owady i grzyby). 
Na zrębach  zaznacza się odpowiednią farbą granice powierzchni przeznaczonej do szacunku brakarskiego. Następnie mierzona jest średnicomierzem (klupą) pierśnica wszystkich drzew, czyli wykonuje się pomiar na wysokości 1,3 m od ziemi oraz wyznacza się klasę jakości tych drzew. Następnie leśniczy wykonuje z odpowiedniej odległości pomiar wysokości wybranych drzew optycznym wysokościomierzem. Wszytkie dane są zapisywane w raptularzu terenowym.
 
Ostatnim krokiem jest wyłanie wyników pomiarów terenowych.
 
Leśniczy  wprowadza dane do rejestratora, następnie wysyła do biura nadleśnictwa, gdzie dane są przetwarzane i tworzony jest plan cięć na kolejny rok dla całego nadleśnictwa.